Dovolujeme si pacienty informovat, že k vyšetření můžeme přijmout pouze pacienty, kteří mají roušku zakrývající nos i ústa. Každému pacientovi je před vyšetřením aplikována dezinfekce na ruce. Dále prosíme pacienty, aby v čekárně ordinace dodržovali odstup od ostatních pacientů v souladu s vládními nařízeními.

K vyšetření nemůžeme bohužel přijmout pacienty vykazující příznaky onemocnění COVID-19, neboť nedisponujeme dostatečnými ochrannými prostředky. Mezi příznaky onemocnění COVID-19 patří horečka, dušnost, velká únava, suchý dráždivý kašel, bolest svalů a kloubů. V případě, že trpíte některými z těchto příznaků nebo jste byli v kontaktu s nakaženou osobou, kontaktujte prosím pro vyšetření Oční kliniku Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích (tel.: 973203187; 973203192; 973208497; 973203191).

Pacienti mohou být před vyšetřením v naší ordinaci vyzváni k podpisu čestného prohlášení ve smyslu, že si nejsou vědomi kontaktů s nakaženými osobami či příznaků nemoci COVID-19 a že dodržují všechna vládní nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19. Zároveň může být pacientům měřena před vyšetřením lékařem teplota bezkontaktním teploměrem.