Opatření v souvislosti s COVID-19

Dovolujeme si pacienty informovat, že k vyšetření můžeme přijmout pouze pacienty, kteří mají roušku zakrývající nos i ústa. Každému pacientovi je před vyšetřením aplikována dezinfekce na ruce. Dále prosíme pacienty, aby v čekárně ordinace dodržovali odstup od ostatních pacientů v souladu s vládními nařízeními. K vyšetření nemůžeme bohužel přijmout pacienty vykazující příznaky onemocnění COVID-19, neboť…