Opatření v souvislosti s COVID-19

Dovolujeme si pacienty informovat, že k vyšetření můžeme přijmout pouze pacienty, kteří mají roušku zakrývající nos i ústa. Každému pacientovi je před vyšetřením aplikována dezinfekce na ruce. Dále prosíme pacienty, aby v čekárně ordinace dodržovali odstup od ostatních pacientů v souladu s vládními nařízeními. K vyšetření nemůžeme bohužel přijmout pacienty vykazující příznaky onemocnění COVID-19, neboť…

Nová fundus kamera KOWA

Naše ordinace disponuje novou fundus kamerou Nonmyd 8s renomovaného japonského výrobce KOWA. Tato kamera je někdy také nazývána „sítnicová“ nebo „retinální“ kamera. Jedná se o speciální a velmi sofistikovaný přístroj sloužící k zobrazení hlavně zadního segmentu oka – papily zrakového nervu, makuly a periferní části sítnice. Naše kamera nicméně umožňuje i snímkování předního segmentu oka.…