O oční ordinaci PRIM OKULIST

Oční ordinace PRIM OKULIST je nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na poskytování služeb obecné i specializované ambulantní oftalmologické péče. Poskytujeme jak zdravotní služby hrazené ze systému všeobecného zdravotního pojištění, tak služby hrazené pacientem. Ordinace je umístěna v prostorách lékařského domu na Vítězném náměstí v Praze, v blízkosti stanice metra Dejvická.

O Vaše vyšetření se postarají zkušení oční lékaři s bohatou oftalmologickou praxí.

Hlavní lékaři

MUDr. Marie Přikrylová

 • specializovaná oční lékařka oční ordinace PRIM OKULIST
 • vzdělání: 2. LF Univerzity Karlovy v Praze
 • držitelka diplomu celoživotního vzdělávání
 • paní doktorka Přikrylová je zakladatelkou oční ordinace PRIM OKULIST, věnuje se vyšetřování a diagnostice veškerých očních onemocnění s hlavním zaměřením na glaukom (zelený zákal)

MUDr. Kateřina Myslík Manethová, Ph. D., FEBO

 • vedoucí lékařka oční ordinace PRIM OKULIST
 • vzdělání: 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
 • držitelka diplomu celoživotního vzdělávání
 • paní doktorka Myslík Manethová působí zároveň jako primářka Očního oddělení v Thomayerově nemocnici v Krči, kde se věnuje zejména operacím předního i zadního segmentu oka, vede sítnicovou poradnu a zaměřuje se také na oční onemocnění související s diabetem

Aktuálně z ordinace

Poskytované služby

Ordinace poskytuje odborné oční vyšetření v celém rozsahu obecné i specializované oftalmologické péče. Důraz je kladen na individuální přístup a precizní vyšetření moderními oftalmologickými přístroji s následným stanovením přesné diagnózy, jehož cílem je včasné zachycení případných očních komplikací či onemocnění a doporučení vhodné léčby. V případě potřeby akutního operačního zákroku či dovyšetření vysoce specializovanými diagnostickými přístroji zajistíme potřebnou péči na Očním oddělení Thomayerovy nemocnice v Krči nebo na Oční klinice 1. LF UK a ÚVN.

Standardně provádíme následující typy úkonů:

 • vyšetření zrakové ostrosti do dálky a do blízka
 • vyšetření barevného vidění
 • vyšetření refrakční vady (měření dioptrií) autorefraktometrem s přesným stanovením sférické nebo cylindrické korekce a předpis brýlí
 • keratometrie (měření zakřivení rohovky)
 • pachymetrie (měření tloušťky rohovky)
 • vyšetření předního segmentu oka a optických médií (stanovení pokročilosti šedého zákalu a případně indikace operace)
 • vyšetření očního pozadí přímou oftalmoskopií nebo nepřímou binokulární oftalmoskopií na štěrbinové lampě
 • vyšetření komorového úhlu (gonioskopie)
 • biomikroskopické vyšetření očního pozadí
 • měření nitroočního tlaku bezkontaktním nebo aplanačním tonometrem
 • vyšetření okulomotorické rovnováhy a binokulárních funkcí
 • změření dioptrické hodnoty Vašich současných brýlí nebo kontaktních čoček
 • vyšetření zorného pole pomocí počítačového perimetru
 • extrakce cizího tělesa z rohovky, extrakce rohovkových stehů
 • sondáž a průplach slzných cest

Ve spolupráci s oční ordinací RETINKA s.r.o. zajišťujeme vyšetření sítnice i zrakového nervu pomocí optické koherenční tomografie (OCT – Heidelberg Spectralis).

Vitreoretinální (sítnicová) poradna

Moderní vybavení ordinace umožňuje diagnostiku a dlouhodobé sledování sítnicových onemocnění. Vyžaduje-li stav pacienta chirurgický či jiný invazivní zákrok, zajistíme přednostní péči na Očním oddělení Thomayerovy nemocnice v Krči nebo na Oční klinice ÚVN ve Střešovicích. Pacientům s určitými parametry sítnicových onemocnění, na které zatím není k dispozici dostatečně účinná konvenční léčba, máme v určitých intervalech možnost nabídnout zařazení do klinických studií, jejichž zadavatelem jsou přední světové farmaceutické společnosti.

Diabetologická oční poradna

Zabýváme se diagnostikou, sledováním a léčením všech očních onemocnění souvisejících s diabetem (cukrovkou). Jedná se zejména o diabetickou retinopatii, což je onemocnění sítnice způsobené poškozováním drobných sítnicových cév vysokou hladinou cukru v krvi. Bez důkladné kompenzace, dlouhodobého sledování a léčení může dojít ke ztrátě zraku. Mezi další časté komplikace diabetu patří šedý i zelený zákal (glaukom). Stavy vyžadující chirurgický či jiný invazivní zákrok řešíme přednostním objednáním pacienta přímo k příslušnému výkonu na Oční oddělení Thomayerovy nemocnice v Krči nebo Oční kliniku ÚVN ve Střešovicích.

Glaukomová poradna (poradna pro diagnostiku a léčbu zeleného zákalu)

Glaukom je skupina očních chorob, které jsou charakterizovány změnami zrakového nervu, většinou v souvislosti se zvýšením nitroočního tlaku (NT). Pokud není NT pod kontrolou, pokračuje glaukom progresivně a nezvratně zužováním zorného pole, které může vést až ke slepotě. Zvýšení NT ale není nutnou podmínkou těchto změn – je pouze nejvýznamnějším z řady rizikových faktorů. Glaukom zpravidla probíhá dlouho bez příznaků, asymptomaticky. To je příčinou častého pozdního stanovení diagnózy, někdy až v pozdní fázi nemoci, při zhoršení centrální zrakové ostrosti. Glaukom se sice vyskytuje častěji u starších lidí, ale může vzniknout v každém životním období. Vedle vysokého NT jsou i dalšími faktory spojenými s postižením zrakového nervu vysoký krevní tlak, genetická predispozice, myopie, diabetes mellitus, cévní choroby.

Dovolujeme si pacienty upozornit, že vyšetření může vyžadovat rozkapání očí, jehož následkem může po určitou dobu bezprostředně po vyšetření dojít k rozostřenému vidění. Během této doby nedoporučujeme řídit dopravní prostředky.

Vybavení ordinace

Ordinace je vybavena moderními oftalmologickými přístroji, přičemž vyšetření probíhají většinou bezkontaktní formou.
 • Autorefrakto-kerato-tonometr s pachymetrem NIDEK Tonoref III
 • štěrbinová lampa s aplanačním tonometrem švýcarského výrobce Haag Streit
 • přímý oftalmoskop německého výrobce Carl Zeiss
 • gonioskopická čočka
 • statický počítačový perimetr německého výrobce Oculus
 • Hertel exoftalmometr
 • optotyp
 • vyšetřovací čočka Ocular Osher MaxField 78D
 • nemydriatická fundus kamera Nonmyd 8s japonského výrobce KOWA
 • sterilizátor
 • automatický fokometr SHIN-NIPPON DL-1000
 • 3 druhy brýlových skříní se zkušebními obrubami pro dospělé i dětské pacienty
 • frézka na rohovku amerického výrobce Accutome

Ceník služeb

Oční ordinace Prim Okulist s.r.o. je nestátním zdravotnickým zařízením, které poskytuje služby hrazené ze systému všeobecného zdravotního pojištění pacientům těchto pojišťoven:

VZP

kód pojišťovny: 111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VOZP

kód pojišťovny: 201

Vojenská zdravotní pojišťovna

ČPZP

kód pojišťovny: 205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

OZP

kód pojišťovny: 207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

ZPŠ

kód pojišťovny: 209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

ZP MV ČR

kód pojišťovny: 211

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

RBP

kód pojišťovny: 213

RBP, zdravotní pojišťovna

Ceník výkonů, které nejsou hrazeny ze systému všeobecného zdravotního pojištění:

 • 1500,- Kč vyšetření pacienta, který není pojištěn v rámci systému všeobecného zdravotního pojištění v ČR žádnou z výše uvedených pojišťoven
 • 250,- Kč vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace nebo jeho zaslání elektronicky přes modul eSERVICES
 • 300,- Kč storno poplatek za neomluvenou absenci = blokování objednacího slotu
 • 100,- Kč opětovné vystavení propadlého receptu/poukazu na brýle
 • 500,- Kč vyšetření na řidičský průkaz (amatér)
 • 1000,- Kč vyšetření na řidičský průkaz (řidič z povolání)
 • 800,- Kč vyšetření na zbrojní pas, svářečský průkaz apod.
 • 500,- Kč vyhotovení zprávy o úrazu/pojistné události pro komerční pojišťovny
 • 1000,- Kč preventivní kontrola pro zaměstnavatele
 • 1500,- Kč překlad lékařské zprávy do anglického jazyka
 • 1000,- Kč nácvik + aplikace kontaktních čoček pro prvonositele
 • 500,- Kč aplikace kontaktních čoček bez nácviku pro pacienty s předchozí zkušeností
 • 400,- Kč vyšetření optickou koherenční tomografií (OCT)
  jedno oko vč. popisu (poplatek se hradí partnerskému zdravotnickému zařízení)
 • 1000,- Kč vyšetření v souvislosti s kontaktními čočkami
  (pozn.: Nositelé kontaktních čoček, kteří objednávají pravidelně čočky v naší ordinaci, mají tato vyšetření zdarma.)
 • 13000,- Kč operace horních víček na zákrokovém sálku (obě oči)
 • 15000,- Kč operace dolních víček na zákrokovém sálku (obě oči)
 • od 1500,- Kč drobné chirurgické zákroky na zákrokovém sálku (např. excize veruky)

Platba se provádí v recepci před vyšetřením a je možné ji provádět pouze v hotovosti.

Objednání

Oční ordinace přijímá jak předem objednané, tak akutní pacienty. V případě akutního problému je pacient přijat k vyšetření bez objednání přednostně, umožňuje-li to kapacita pracoviště. Před cestou do ordinace je každopádně potřeba zavolat.

Objednání je možné provést následujícími způsoby:

telefonicky na čísle

224 312 942

emailem na adrese

info@primokulist.cz

vyplněním

formuláře

Objednané pacienty prosíme, aby se k vyšetření dostavili nejpozději v čase, na který jsou objednáni a aby si na vyšetření rezervovali dostatek času.

K očnímu vyšetření s sebou prosím přineste všechny brýle, které používáte.

Oční vyšetření není možné pacientovi provést s nasazenými kontaktními čočkami. Prosíme tedy pacienty, aby se k vyšetření dostavili bez kontaktních čoček, případně aby měli k dispozici vlastní roztok a pouzdro na čočky, kam je budou moci během vyšetření umístit.

Kontakt

Prim Okulist s.r.o.

Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6
IČ: 24219479
IČZ: 06013000
Dostupnost MHD
Ordinace se nachází v blízkosti stanice metra Dejvická


  Tento web je chráněn pomocí reCAPTCHA a společností Google dle Zásad ochrany osobních údajů a platných smluvních podmínek.