Naše ordinace pořídila zbrusu nový autorefrakto- kerato- tonometr s pachymetrem NIDEK TONOREF III. Jedná se o prvotřídní přístroj od japonského výrobce NIDEK CO., LTD., který kombinuje měření refrakce, keratometrie, nitroočního tlaku a pachymetrie, vše bezkontaktně. Zjednodušeně řečeno jde o přístroj, který je určen pro automatické měření parametrů oka, zakřivení rohovky a pro stanovení počtu dioptrií.

Autorefrakto/kerato/tono/pachymetr provádí akomodační měření, měří objektivní refrakci (se zvětšeným rozsahem), zakřivení rohovky v centru, nitrooční tlak, pachymetrii, retroiluminaci – opacitu, průměr rohovky, průměr zornice, PD, retroiluminaci, akomodační šíři a provádí přepočet nitroočního tlaku v závislosti na tloušťce rohovky. Dalšími přednostmi přístroje Tonoref III jsou 3D (třírozměrná – v osách x, y, z) automatická lokalizace měřeného oka, automatické spouštění měření, elektricky ovládaná bradová opěrka, vestavěná tiskárna a výklopný barevný LCD displej.

Vyšetření probíhá tím způsobem, že pacient opře hlavu do opěrek čela a brady a v této poloze se zadívá na obrázek v přístroji. Přístroj oči během chvilky proměří a údaje vyhodnotí. Měření je objektivní (nezávislé na člověku).