Od 1.10.2020 přibyla mezi naše smluvní pojišťovny zdravotní pojišťovna RBP 213 (Revírní Bratrská Pojišťovna). Všechny pojištěnce této pojišťovny tedy rádi ošetříme v rámci systému veřejného zdravotního pojištění.