Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna (205) se stala naší smluvní pojišťovnou. Pojištěnci této pojišťovny u nás mohou nyní čerpat zdravotní služby hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění.